Dječji vrtić Šiljo

Razigrana mašta

Organiziramo druženje s roditeljima kroz razne radionice, te predstavljanje njihovih zanimanja u vrtiću u vrijeme dana očeva ili majčinog dana.

Vanjski stručni suradnik je psihologinja i pedagoginja Jagoda Radoš.

Odgojitelji, ravnatelj i stručni suradnik redovito sudjeluju na stručnim usavršavanjima.

Kreativnost i izleti

S djecom odlazimo na izlete, kazališne predstave, posjete raznim ustanovama . Sudjelujemo u raznim manifestacijama:

Obilježavanje dana planeta Zemlje
Dan grada Pule
Dječjoj Olimpijadi
Dani Antike
Cukijada

 Uključujemo se u razne humanitarne akcije.

Učenje

Program predškole  inkludiran je u redoviti program za djecu u  godini prije polaska u školu. Provodi se kontinuirano tijekom pedagoške godine.

  • Poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustva i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima
  • Poticanje na njegovanje vlastite kulturno – povijesne baštine
  • Poticanje na iskazivanje i realizaciju vlastitih ideja i interesa te razvoj kritičkog mišljenja
  • Stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno izražavanje i razvoj razumijevanja, slušanja, govora i jezika, odnosno razvoj predčitačkih i grafomotoričkih vještina.

Radimo s ljubavlju

Već se 28 godina u vrtiću Šiljo mijenjaju generacije, dječja lica odlaze a nova dolaze ali svi ostavljaju mali dio sebe.

 Tražite li koju informaciju više vrata našeg vrtića uvijek su vam otvorena.

Igra

Kroz igru kao prirodnu aktivnost predškolskog djeteta, nastojat će se probuditi  interes za komunikaciju , razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku te stvarati  i njegovati pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.

Radionica engleskog jezika je u sklopu cijene vrtića, a vodi je kvalificiran odgojitelj iz skupine.

Topli obroci

U vrtiću jelovnik mijenjamo tjedno. Prehrana je kvalitetna i različita kako bi djeca stekla zdrave prehrambene navike.

Popis jelovnika možete poledati na stranici jelovnika.

“Sve što trebam znati naučio sam još u vrtiću”
( ROBERT FULGHUM)

Vrtić je osnovan 01.09.1991. godine.
Dječji vrtić Šiljo djeluje na području grada Pule na dvije lokacije i ima dvije odgojne skupine:
jaslična od 1 – 3 godine – Heiningierovoj 22
vrtićka od 3 godine do polaska u školu – Prilaz Puljskih Španjolskih boraca 3

Stalno zaposlenih imamo 4 odgojitelja. Zajedničkim radom i trudom stvorili smo lijepo mjesto igre i učenja. Svakodnevno nastojimo osigurati okruženje u kojem će se djeca, ali i njihovi roditelji i djelatnici osjećati dobrodošlo, zadovoljno i sretno.

U vrtiću se provodi redoviti cjelodnevni deset satni program  njege,odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Close Menu